Predstava Dječje glumačke skupine KUD-a “Preporod”