DOKUMENTI

Odluka o prijemu kandidata na radno mjesto

 

Pravilnik o radu

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU

Bilješke uz financijsko izvješće 2020

Potvrda FINA 2020.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021. GODINU

Financijski izvještaj za 2022. godinu

Financijski izvještaj za 2023. godinu

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. TE PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.

Odluka o donošenju Financijskog plana za 2024. te projekcije za 2025. i 2026. godinu

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

Obrazloženje financijskog plana za 2024. godinu

 

 

PRAVILNICI, PROCEDURE

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija za 2023. godinu

 

PLAN NABAVE