DOKUMENTI

Odluka o prijemu kandidata na radno mjesto

 

Pravilnik o radu

 

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2020. GODINU

Bilješke uz financijsko izvješće 2020

Potvrda FINA 2020.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2021. GODINU

Financijski izvještaj za 2022. godinu

 

PRAVILNICI, PROCEDURE

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

PLAN NABAVE