CJENIK I PRAVILA POSUDBE

CJENIK I PRAVILA POSUDBE

 

Upisnina za djecu i odrasle…………………………………..50,00 kn

Upisnina za umirovljenike…………………………………….45,00 kn

Posuditi se može odjednom najviše tri naslova.

Rok za vraćanje knjiga je tri tjedna, a za glazbene CD-e je 7 dana.

Zakasnina se naplaćuje 0,50 kn po danu i po knjizi.

Cijena fotokopiranja je 0,50 kn po A4 stranici.