Category: Izdanja

103. Maja Rijavec: Vduž i poprek

Mala zbirka pjesama “Vduž i poprek” treća je zbirka pjesama koju je autorica Maja Rijavec objavila u nakladi Gradske knjižnice Dugo Selo. Ovofa puta riječ je o pjesmama pisanim na kajkavskom narječju.