A. Adžamić: Bosanska Posavina

Anto Adžamić (1942.-2022.) dugi niz godina je od rata u Bosni i Hercegovini pa do svoje smrti živio u Dugom Selu. U izdanju nakladničke kuće Redak iz Splita tiskana je njegova knjiga „Bosanska Posavina...