Večer poezije Zdenke Čavić

Pjesnikinja Zdenka Čavić rođena je 1954. u Koprivnici. Kao autorica objavljena  je u više zbornika kajkavske poezije, sudjelovala na mnogim recitalima i priredbama. Objavila je dvije zbirke kajkavskih pjesama (Kaj vu meni i Cipele...